ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Przewodnicząca Samorządu Uczniowkiego
Anna Religa, klasa IIIa


Zastępca przewodnicczącej Samorządu Uczniowskiego
Mateusz Jurczak, klasa IIId


Skarbnik
Aleksandra Katus, klasa IIIc

 

 

SEKCJA INFORMACYJNA

1. Marta Krupa – IIa

2. Roksana Hełmińska – IIa

3. Dominik Bartnik – IIb

4. Natalia Szatan – IIIa

5. Agata Flis – IIIa

6. Patryk Kotkowski – IIIb

7. Natalia Jakubiak - IIIc

8. Kacper Krupa – IIIc

9. Paulina Trojanowska - IIId

10. Patryk Rędzia – IIId

11. Julia Śpiewakowska – IIId

       

SEKCJA PORZĄDKOWA

1. Jakub Figura – IIIc

2. Patryk Kaczor – IIIc

3. Patryk Kacprzak – IIId

4. Sebastian Berliński – IIId

5. Kacper Kociński – IIId

6. Adam Rędzia – IIId

7. Jakub Chojnacki – IIId

8. Bartłomiej Jurczak – IIId

9. Konrad Słomka – IIId

10. Krystian Celej – IIId


SEKCJA ROZRYWKOWA

1. Paweł Markiewicz – IIc

2. Jakub Gryza – IIc

3. Kacper Bartosiak – IIIb

4. Jakub Czerwiński – IIIb

5. Jakub Kucharski – IIIb

6. Igor Spytek – IIIb

7. Patryk Kaczor – IIIc

8. Aleksandra Rus – IIId

9. Wiktoria Skrzek – IId


SEKCJA DEKORACYJNA

1. Damian Gos – IIa

2. Urszula Lipiec – IIa

3. Anna Szymańska – IIa

4. Agata Ziółek – IIb

5. Aleksandra Matracka – IIIa

6. Elżbieta Reszke – IIIa

7. Aleksandra Wolak – IIIa

8. Monika Wójcik – IIIa

9. Joanna Durok – IIIb

10. Karolina Nowakowska IIIb

11. Patrycja Glibowska – IIIc

12. Patrycja Jastrzębska – IIIcRegulamin „Szczęśliwego numerka”

 

W Publicznym Gimnazjum im. Bpa P. Gołębiowskiego w Jedlińsku

  

§ 1

 

Losowanie numerka odbywa się dwa razy w miesiącu w gabinecie v-ce dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego. Numerek losuje przewodniczący samorządu uczniowskiego lub opiekunowie samorządu uczniowskiego przed godziną 8:00 i wywieszą na tablicy ogłoszeń szkoły i pokoju nauczycielskiego.

 

 

§ 2

Szczęśliwy numerek” posiada ta osoba , której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

 

 

§ 3

„Szczęśliwy numerek” nie zwalnia ucznia z obowiązkowych sprawdzianów, prac klasowych czy zapowiedzianych klasówek.

 

§ 4

 Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia , w którym uczeń był z tego zwolniony.

 

§ 5

 „Szczęśliwy numerek” ma prawo odmowy oceniania swojego zadania domowego, zdecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej lub o pisaniu niezapowiedzianej kartkówki.

  

§ 6

 Paragraf 5 jest nie ważny , jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.

 

§ 7

 „ Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje podczas egzaminu poprawnego.

 

 

§ 8

 „ Szczęśliwy numerek” obowiązuje także na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 9

 Osoba posiadająca „szczęśliwy numerek” nie jest zwolniona w danym dniu z obowiązków dyżurnego.

  

§ 10

 Uczeń posiadający „ szczęśliwy numerek” nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkolnego.

 

§ 11

 „Szczęśliwy numerek” nie chroni od uwag za złe zachowanie.

  

§ 12 

Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy, bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w losowaniu „ szczęśliwego numerka” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji.

 

§ 13

Pula numerków do losowania mieści się od 1 do 28. Numerek wylosowany w danym miesiącu nie jest brany już pod uwagę do końca miesiąca.

 

§ 14

 Kartki, na których widnieją szczęśliwe numerki opatrzone pieczątką Szkoły.

  

§ 15

 Jeśli wylosowany numer, której w danej klasie nie ma, szansa przepada.

 

§ 16

 Przywilej „szczęśliwego numerka” obowiązuje tylko w dniu losowania. Traci ważność z końcem lekcji.

 

  

Opiekunowie:

Marta Zielińska
Barbara Dorocińska