ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne

Tenis Stołowy

 

Scenariusz (opis ) zajęć wychowania fizycznego

 Klasy I gimnazjum                                         

 Blok tematyczny: sporty całego życia i wypoczynek

 Temat:  Tenis stołowy  - nauka i doskonalenie przebicia  prostego i półwoleja backhendem   

 Zadania – uczeń:

 U – potrafi poprawnie wykonać odbicie bez rotacji lub półwolejem stroną B i zastosować je w grze, umie przyjmować prawidłową postawę przy stole

 S – pracuje nad poprawą  koordynacji ruchowej , orientacji przestrzennej, zwinności

 W – potrafi odróżnić pojęcia backhand i forehand

 P – potrafi współpracować w grupie w zakresie realizowanych zadań

 Realizacja wymagań podstawy programowej w zakresie:

 3.1 uczeń stosuje w grze odbicie piłki stroną forehand,, backhand

 Miejsce – sala gimnastyczna   Czas 45 min

 Metody :zabawowa, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa ścisła

Część

Tok

Treść

Uwagi

1

2

3

4

 

 

 

Wstępna

 

Organizacja lekcji

Powitanie, podanie zadań lekcji  (2’)

Dobór par samodzielny

Zabawa ożywiająca

Wybijanka z  utrudnieniem  (3’)

  „  Schron” – skrzynia (piłka  siatkowa  lub trzy piłki pingpongowe)

Rozgrzewka

 

Cwicz. ukierunkowane

Ćwiczenia RR, NN w truchcieĆwiczenia TPoruszanie się krokiem odstawno – dostawnym we wszystkich kierunkach Ćwiczenia z rakietką – trzymanie piłki na rakiecie w chodzie, truchcie, w różnych pozycjach;j.w z odbijaniem piłki  jedną i drugą stroną rakiety w chodzie, w różnych pozycjach (siadzie, klęku, leżeniu przodem)                 (9’)

 

 

Zmiana kierunku na sygnał

Główna

Zadania – ćwiczenia techniki

1.postawa tenisisty – imitacja ruchu odbicia B bez  piłki

Kontrola postawy i prawidłowego uchwytu rakiety.

 

 

 

Wykonujemy pojedyncze odbicia

 

Ilość realizowanych ćwiczeń uzależniona od stopnia opanowania  poszczególnych zadań  25

2. odbicia w parach po odbiciu się piłki o podłogę
3. przebicia przez ławeczkę lub płotek
4. przebicia na stole przez siatkę po puszczeniu  przez ćwiczącego piłki na stół  z góry
5. przebicia piłki z pomocą n-la (prowadzenie ręki)
6. łączenie przebić
7. wykonanie kilku przebić po serwisie (podaniu)  (łącznie zadania 25’) jak w grze szkolnej

 

Ćw. wzmacniające

mm RR i B

W zwisie na drabinkach unoszenie kolan   (2’)

Ilość powtórzeń wg możliwości  ind.

Końcowa

Korekcyjne

„ Mnich” +  z siadu skrzyżnego skłony (2’)  

 

 

Zakończenie

Omówienie lekcji (ocena) (2’)

 

 

Dla urozmaicenia zajęć można wprowadzać odbicia o ścianę , o pionowo ustawioną połowę stołu, wyznaczać miejsca odbicia i kierunki odbicia , stosować ćwiczenia z wykorzystaniem wielu piłek. (nagrywanie  piłek przez n-la lub współćwiczącego – dla zaawansowanych)

Krystian Kilar


201402071234301.jpg [300x169] 201402071234302.jpg [300x169]

201402071241127.jpg [300x169] 201402071254393.jpg [300x169]  

ten.jpg [448x252]

 

 

Unihokej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIHOKEJ

 PROWADZĄCY                                                                              OFIARA RADOSŁAW

KLASA I CD                                                                            MIEJSCE  SALA GIMNASTYCZNA 

CZAS TRWANIA 45 MIN                                                            PŁEĆ CHŁOPCY

 LICZBA UCZNIÓW 20

TEMAT ZAJĘĆ DOSKONALENIE STRZAŁÓW NA BRAMKĘ W UNIHOKEJU

cele lekcji:

 W zakresie umiejętności doskonalić:

 strzały na bramkę  w biegu

 W zakresie sprawności motorycznej kształtować:

 wytrzymałość, koordynację ruchową, zwinność, zręczność.

 W zakresie wiadomości:

 poznać nowe ćwiczenia doskonalące strzały .

 W zakresie wychowania: 

 wyrabiać zdyscyplinowanie podczas zajęć, współdziałać w zespole, wdrażać do współzawodnictwa.

 Metody realizacji zadań ruchowych:

 naśladowcza-ścisła, zadaniowa- ścisła, problemowa, zabawowa

 Przekazywania wiedzy:

 pokaz, objaśnienie.

 Wychowawcze:

 nagradzanie wychowawcze, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, wysuwanie sugestii.

 

 Tok lekcji  Nazwa zabawy gry ćwiczenia  Czas(min)  Wskazówkiorganizacyjno-metodyczne  Uwagi
 Część wstępnaMoment organizacyjno-porządkowy Zabawa o charakterze ożywiającym  Zbiórka, sportowe przywitanie, sprawdzenie obecności i ubioru, podanie tematu zajęć „Zmień kij”    Ćwiczenia kształtujące (ćwiczenia w biegu)     3   3    5       Ustawienie grupy w szeregu.   Uczniowie ustawieni w kole, każdy trzyma kij w prawej ręce, pionowo oparty o podłoże. Na sygnał uczniowie zmieniają pozycję o jedną zgodnie ze wskazówkami zegara, zostawiając kij pionowo a przechwytując kij kolegi.Grupa ćwiczących porusza się środkiem w dwóch rzędach w odległości 5 m między ćwiczącymi-kij trzymamy w PR wyprostowanej w połowie długości, przenosimy PR z boku w przód i powrót-jak wyżej LR-kij trzymamy oburącz skręty RR w płaszczyźnie czołowej-uchwyt kija jw., na sygnał zatrzymanie i skłon w przód-uchwyt kija jw., na wysokości bioder przed sobą, próba skipu A- uchwyt kija jw., na pośladkach skip C-w parach twarzami do siebie poruszamy się krokiem odstawno-dostawnym z jednoczesnym trzymaniem kija przed sobą- bieg bez dotykania kijów, nogi na zmianę w polach pomiędzy kijami      Odległości między ćwiczącymi powinny być takie same.    
 Część główna                            25             Ćwiczący ustawieni w dwóch narożnikach boiska na wysokości bramki hokejowej Każdy  ma  piłkę. Pierwszy ćwiczący podaje piłkę do partnera który oddaje strzał i idzie na jego miejsce Następny podaje zawodnik z drugiego boku.    Ćwiczący ustawieni w 2 rzędach jeden podaje piłkę po prostej i biegnie pod bramkę na strzał po zagraniu od kolegi, drugi po przyjęciu piłki i doprowadzeniu do linii końcowej boiska podaje piłkę na strzał.  Uczniowie uderzają piłkę dwoma stronami kija lub rzucają piłkę.  Po strzale przechodzą na drugą stronę  Strzał wykonujemy   w biegu Zmiana podającego. 
Gra uproszczona   Część końcowa  Gra 10x10   Zebranie przyborów, zbiórka, wyróżnienie najlepszych, ukazanie błędów. 6   3 Gra na całym boisku za strzelenia bramki z tzw. pierwszej piłki po podaniu od kolegi dodatkowy punkt  

 

  201402071128366.jpg [300x169] 201402071146168.jpg [300x169] 

 201402071146161.jpg [300x169] 201402071146166.jpg [448x252]