ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

 Nordic Walking


 Scenariusz (opis ) zajęć wychowania fizycznego

Klasy gimnazjalne                                          

 Blok tematyczny: trening zdrowotny oraz sporty całego życia i wypoczynek

 

 Temat:  Nordic walking -                Nauka techniki  kroku podstawowego - podstawowego  


 Zadania – uczeń:

 U – potrafi poprawnie maszerować krokiem podstawowym – podstawowym NW, potrafi przeprowadzić rozgrzewkę ukierunkowaną z wykorzystaniem sprzętu, wykona poprawnie skipy

 S – pracuje nad poprawą  koordynacji ruchowej oraz wzmacnianiem siły mm ramion i nóg

 W – wskazuje korzyści wynikające z uprawiania aktywności fizycznej w terenie oraz wymienia miejsca w okolicy swojego zamieszkania,   które może wykorzystać w zakresie bezpiecznego uprawiania NW, wskazuje różnice w postawieniu stopy na podłożu w trakcie skipu i marszu NW.

 P – potrafi współpracować w grupie w zakresie realizacji, kontroli i oceny postawionych zadań

 

 Realizacja wymagań podstawy programowej w zakresie:

 2.2 uczeń wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie

 2.4 uczeń przeprowadza rozgrzewkę

 3.3 uczeń wymienia miejsca w najbliższej okolicy, które można wykorzystać do aktywności fizycznej

 

 Miejsce – tereny zielone w okolicy szkoły.   Czas 45 min

 

 Metody :zabawowa, bezpośredniej celowości ruchu, inwencji twórczej, programowego uczenia się.

 

 Formy – frontalna, stacyjna w grupach  ( dostosowanie w zależności od ilości ćwiczących).

 

 

 

 

 

 

Część

Tok

Treść

Uwagi

1

2

3

4

 

 

 

wstępna

 

Organizacja lekcji

Czynności porządkowe, omówienie zadań  (3’)

 

W – uczennice wskazują korzyści wynikające z uprawiania aktywności fizycznej w terenie

                                                        Rozgrzewka

 

 

 Przygotowanie specjalne

Wyjście w teren, trucht z kijami  trzymanymi  w połowie długości. (4’)

 Ćwiczenia NN , RR , T  z wykorzystaniem kijów w różnych  płaszczyznach  (wymachy, przemachy, krążenia, przeskoki, podskoki, półprzysiady, skłony, opady, skręty)  (6’)

 

 Prowadzące „liderki”

wg inwencji własnej

    

Główna

Ćw. skipów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. zwinności, szybkości reakcji

(zabawa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. techniki NW

(praca RR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. techniki NW(marszu )

 

 

 

 

Ćwiczenie techniki marszu na dystansie

 

 

 

 1. Połóżcie kije na ziemi równolegle na ziemi w równych odstępach w odległości co 50-70 cm (nieduży krok)  układając dwa kije z tej samej pary jako dwa kolejne  „progi.”
 2. Wykonajcie pomiędzy kijami poprawnie skip A – powtórz serię 2x

UWAGA! – jeśli stwierdzicie, że odległości są za małe lub za duże skorygujcie położenie kijów po pierwszej serii

 1. Wykonajcie pomiędzy kijami poprawnie skip C – powtórz serię 2x
 2. Wykonajcie pomiędzy kijami poprawnie skip B – powtórz serię 2x
 3. Wykonajcie pomiędzy kijami poprawnie dowolny skip mieszany 2x

Jeśli wykonaliście zadania a pozostał czas wykonajcie dowolne ćwiczenie wykorzystując położenie kijów.

Na sygnał zmiany zbierzcie swoje kije (każda swoją parę).

Do wykonania tego zadania każda z Was potrzebuje jeden kij,  drugi pozostawcie w dowolnym miejscu. 

 1. Ustawcie się w koło w odstępach ok. 2m.
 2. Trzymając kij pionowo (nie wbijamy w podłoże!)  na sygnał jednej z Was puszczamy swój kij, jednocześnie staramy się chwycić  kij sąsiedniej koleżanki, tak by nie upadł. Powtarzamy kilkanaście razy.

Uwaga! Przed rozpoczęciem ustalcie kierunek przemieszczania się.

 1. Wykonajcie poprzednie zadanie w przeciwnym kierunku.
 2. Wykonajcie zadanie jako grę, w której osoba, która nie złapie kija odpada, aż do wyłonienia zwycięzcy. Jeśli będzie trudno wyłonić wygraną zwiększcie odległości pomiędzy osobami.

Jeśli wykonałyście zadania a pozostał czas powtórzcie grę.

Na sygnał zmiany zbierzcie swoje kije (każda swoją parę).

 1. W parach trzymając jeden kij – jedna jeden koniec kija, druga drugi koniec kija (trzy pozostałe kije odkładamy) stojąc w wykroku naprzeciwko siebie na odległość kija wykonujcie ruchy w przód i tył po skosie – ręka jak najdalej w tył wyprostowana w łokciu! – ma to przypominać cięcie piłą z zastrzeżeniem, że ruch wykonujemy po skosie a nie po prostej. Powtórzcie 10x razy ruch przód- tył  
 2. Wykonajcie to samo zadanie druga ręką.
 3. Wykonajcie to samo zadanie bez kija w bliższym ustawieniu robiąc „cześć” przed szybkie podanie dłoni (chwyt)  i cofając ją jak najdalej w tył wyprostowaną w łokciu (ruch po skosie!) Powtórzcie 10x razy ruch przód- tył  
 4. Wykonajcie to samo zadanie druga ręką.
 5. W ustawieniu jedna za drugą ( w rzędzie) chwyćcie końce kijów koleżanki stojącej przed Wami, jednocześnie trzymając w dłoniach początek swoich kijów – koniec tych kijów trzyma osoba z tyłu. Na sygnał wykonajcie stojąc w miejscu obszerne obroty     ramion w przód, przypominający ruch kół lokomotywy.

Jeśli wykonaliście zadania a pozostał czas To samo zadanie wykonajcie w ruchu.

Na sygnał zmiany zabierzcie swoje kije (każda swoją parę).

 1. Wykonajcie krok marszowy bez kijów – 10-15 m  2x
 2. Wykonajcie krok marszowy trzymając kije w połowie.  2x
 3. Wykonajcie marsz z kijami  ciągnąc je po ziemi za sobą 2x
 4. Wykonajcie marsz z kijami  próbując je lekko wbijać (zahaczać o ziemię) mając w momencie zahaczania otwartą dłoń. 2x
 5. Wykonajcie marsz z kijami wbijając kij mocno  - pełny krok podstawowy. Pamiętajcie o wyprostowaniu ręki w łokciu przy ruchu w tył.

Głowa do góry, brzuch napięty, wyprostowane ręce po skosie w tył, idziemy z pięty !

 … do końca zmiany

 Marsz  całej grupy z zastosowaniem techniki kroku P-P  (6’)

 

Obwód stacyjny  - 4 grupy

4-6 osobowe

 

n-l przekazuje karty z zadaniami liderkom grup

 

ok. 5’ na stacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg met. programowego uczenia się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w

n-l koryguje błędy

końcowa

 

 

Ćwiczenia rozciągające , oddechowe lub korygujące postawę (4’)

 

 

zakończenie

Omówienie lekcji (ocena)  -2’

W..uczennice wskazują różnice w postawieniu stopy na podłożu w trakcie skipu i marszu NW

 Zajęcia można dowolnie modyfikować w zależności od stopnia sprawności grupy i jej liczebności. Forma stacyjna pozwala nauczycielowi dostrzec błędy pojedynczych ćwiczących i na bieżąco je korygować.

Krystian Kilar

201402131242472.jpg [300x169] 201402131242474.jpg [300x169] 201402131242475.jpg [300x169] 201402131242477.jpg [300x169]

201402131259252.jpg [300x169] 201402131259254.jpg [300x169]

marsz.jpg [300x169]

 

Biała Szkoła

  Ramowy  program „Białej  Szkoły”  PG w Jedlińsku

Białka Tatrzańska   6-11.01. 2014

Zakres  (obszar)

Zadania

Formy realizacji

Bezpieczeństwo, higiena, zdrowie

Optymalne zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu

Pogłębianie poczucia dbałości i odpowiedzialności za porządek w miejscu zakwaterowania.

Weryfikowanie  wiedzy dotyczącej racjonalnego odżywiania, właściwego ubioru, aktywnego wypoczynku

 

Profilaktyka uzaleznień

Pierwsza pomoc przedmed.

Przypomnienie uczestnikom regulaminu pobytu, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, zasad p.poż, zasad bezpiecznego przebywania na stoku, korzystania z wyciągów, sprawdzenie sprzętu narciarskiego.

Samodzielne utrzymywanie przez uczestników czystości i ładu w pomieszczeniach sypialnych

Zwracanie uwagi na prawidłowy ubiór w trakcie treningów oraz narciarza.

Stałe sprawdzanie zapięć butów i wiązań naciarskich.

Stosowanie kremów ochronnych.

Konkurs wiedzy o prawidłowym odżywianiu

Pogadanka dotycząca zalet aktywnego wypoczynku w dorosłym życiu.

Wybr.moduły „Jak żyć z ludźmi”  Filmy „asertywność”

Filmy „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna ulica”, „Bezpieczny dom”.

Sport, Wychowanie fizyczne , rekreacja ruchowa

Podnoszenie sprawności fizycznej , praca nad poprawą poszczególnych cech motorycznych nauka i doskonalenie określonych umiejętności ruchowych.

Weryfikowanie wiedzy dotyczącej  rekreacji ruchowej.

Rozgrzewka narciarska - stretsching,

Nauka i doskonalenie jazdy na nartach , snowboardzie,  nartach biegowych.

Nordic walking,

Zabawy na śniegu.

Tenis stołowy.

Modne formy rekreacji –kręgle, boccia, dart, squash,  curling -  konkurs, pogadanka .

Pływanie, zabawy w wodzie

Turystyka , krajoznawstwo

Kształtowanie zainteresowań krajoznawczych. Pogłębienie posiadanej wiedzy szkolnej z historii, geografii, biologii, języka polskiego.

Wzmacnianie świadomości potrzeby ochrony naturalnego środowiska człowieka

Wycieczki  piesze, marszobiegi, po okolicy

- Bukowina Tatrz.(jednostki fizjogeograficzne regionu i okolic)

- architektura Podhala (budownictwo mieszkaniowe i sakralne)

film TPN

Kultura i rozrywka

Poznawanie zwyczajów i kultury regionu

Wzmacnianie umiejętności kulturalnej zabawy.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, tanecznych

Spotkanie z członkami dziecięcego zespołu regionalnego

(gwara góralska, zwyczaje i obrzędy, strój ludowy, taniec i muzyka)

Ognisko, dyskoteka, konkurs wiedzy o regionie.

Nauka (konkurs) tańca regionalnego.

 

Samorządność

Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego i samorządności. Zachęcanie do aktywności

Udział uczestników w planowaniu i organizacji zajęć.

Pomoc koleżeńska w trakcie pobytu (szczególnie na stoku narciarskim).

Współodpowiedzialność za udany pobyt na turnusie.

Krystian Kilar
img_1602.jpg [448x336] bial.jpg [448x336]