ROZWAŻAĆ SERCEM. SPEŁNIAĆ CZYNEM.

kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli

Nauczyciele uczący w-f w naszej szkole korzystają z różnych form 

doskonalenia zawodowego, wymieniają doświadczenia z innymi 

nauczycielami, studiują literaturę fachową  oraz pracują            

w zespole  przedmiotowym.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniachn w okresie od września 2013 do kwietnia 2014:

  • Kurs Instruktorski Nordic Walking- nr certyfikatu 2417/I/2013 wydany przez fundację Aktywni Nordic  Walking Polska oraz Międzynarodowa Licencja Instruktora GYMSTICK Nordic Walking- uczestniczył Krystian Kilar

  • Kursokonferencja Metodyczno- Szkoleniowa dla Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej w blokach młodzieżowym i seniorskim- Certyfikaty z dnia 14 i 15-12-2013 wydane przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej- uczestniczył Radosław Ofiara

  • Projekt systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach, którego odbyły się między innymi: 5 godz. konferencji, kursy doskonalące- 25 godz., szkolenie z TIK- 5godz., tworzenie i opis projektów edukacyjnych- 15godz. W ramach tego projektu uczestnicy poznali między innymi zagadnienia przygotowania projektów edukacyjnych realizowanych także na zajęciach w-f oraz  wykorzystania  metod aktywizujących na zajęciach wychowania fizycznego- uczestniczyli Dominika Rybska-Strzelczyk i Roman Wójcik

 

Dokumenty potwierdzające udział w wymienionych kursach dostępne są w teczkach akt osobowych nauczycieieli w sekretariacie szkoły.